2020. nov. 10. fele köpeny

Az elmúlt órában jóváhagyásra került a ránk is vonatkozó jogszabály, a lényegét kiemelem.
  • A 7-8-ban normál jelenléti oktatásban folytatódik a tanév, azaz a hetedikesek és a nyolcadikosok maradnak a kollégiumban, illetve az esetleges karantén után visszatérhetnek Pannonhalmára.
  • A magasabb évfolyamoknak online oktatást rendeltek el, otthoni tartózkodással.
  • A kollégiumoknál azonban az igazgató engedélyezheti, hogy a kollégiumban maradhassanak azok, akik hivatalosan sajátos nevelési igényűek, végzősök, ill. különös méltánylást érdemlők személyi körülmények miatt.

Ennek alapján a tanári karral és a államtitkársággal röviden és gyorsan egyeztetve és a többi hasonló intézmény vezetőségének a véleményét is kikérve azt a döntést hoztam, hogy szülői kérésre a végzősöknek engedélyezem a kollégiumi tartózkodást. Nagyon hálásan köszönöm a szülői karnak is a háttértámogatását, hogy végzőseinknek ez a lehetőség mára meglett! Ehhez a köszönethez csatlakoznak a hasonló gimnáziumok igazgatói is.

A 9-11. évfolyamon akkor adok ilyen szülői kérésre engedélyt, ha különös méltánylást érdemlő helyzetről van szó, mint például külföldi lakcím, alapvető számítástechnikai eszközök teljes hiánya, de ide sorolom a megfigyelés idejére azokat a 11B-s diákokat is, akik épp a mai napon kerültek (nem hivatalos) karanténba egy pozitívra tesztelt osztálytársukkal való kontaktszemélyként.

Akik itt maradnak, a módosított házirend járványszabályait vállalják azzal, hogy a szabályok megszegése esetén haza kell menniük.

Felmerült sok oldalról, hogy több évfolyam is maradhatna. Ennek mérlegelésénél számos szempontot mérlegeltünk. Két sehogyan sem megkerülhető szempont volt, ami most a 9-11. évfolyamoknál a távoktatás mellett döntött: 1. Mára 11-re növekedett azon kollégák száma, akik saját fertőzöttség vagy „csak” kontaktként való érintettség miatt nem vehetnek részt az iskolai munkában. Sajnos ennek a számnak nem a csökkenését látják a szakemberek. Ha három évfolyam van jelen a gimnáziumban, akkor biztosnak látom az iskola működőképességét. Teljes gimnázium esetén ez a bizonyosság hiányzik. 2. A nyolcadikban, a kilencedikben és most a tizenegyedikben is „átjött” a vírus az első szűrés ellenére. Ez a jelen működésünknél tartható lett volna, de azzal a veszéllyel jár, hogy nem azonnal, hanem csak a vírus továbbadása után tudjuk megakasztani a terjedést. Ennek a terjedésnek és az esetleges megbetegedésnek a felelősségét nem könnyű viselni. Ha a jogszabályt követjük, akkor valójában ezen a felelősségen osztozunk mindannyian. Ha a szabállyal szembe megyek, vagy ha azt eredeti célját módosítva túl tágan értelmezem, akkor ez a felelősség egyedül engem fog terhelni.     

A végzősök nagy többsége a maradás mellett döntött, ehhez kérnék majd szülői kérelmeket, az osztályfőnöknek címzett e-mailben. Más évfolyamba járó, különös méltánylást érdemlő személyi körülmények esetén nekem címezzék a kérelmet. A hazatérők már megkezdték a kiköltözést. Ha a kiköltözés a hét közben gondot jelent, a hétvégéig hivatalosan is engedi a jogszabály a kollégiumi tartózkodást. Az online oktatás Szent Márton másnapján, csütörtökön kezdődik, módosított órarend szerint. Ma már lesz online esti ima.

Didergető helyzetek ezek, jól jön holnap Szent Márton fél köpenye. Az ő közbenjárását kérem mindannyiunk számára.