Bencés projekt

A projekt célja, hogy a kezdő osztályok kreatívan megismerkedjenek Pannonhalma ezer éves örökségével. A gimnáziumi-diákotthoni élet újdonsága ennek csak egy kisebb része. Ahhoz, hogy a diákok mihamarabb otthon érezzék magukat, be kell vezetni őket a bencés hagyomány sokrétű világába.

A projekt első, felkészülési részében a diákok tanári vezetéssel ismerkednek a hely gazdagságával. Ez tantervi keretben (magyar nyelv- és irodalom, földrajz, ének-zene, történelem, fizika, rajz és hittan órákon) valamint órákon kívül történik (tájékozódási verseny, vezetés a főkönyvtárban, a kerengőben, a barokk ebédlőben).

A projekt második része során a vezető tanárok előkészített források alapján további kutatást és egyéni felkészülést kínálnak a diákoknak a bencés hagyományokhoz kapcsolódó témákból. Ebben a szakaszban a diákok feladata az, hogy irányított egyéni vagy csoportmunkával felkészüljenek az általuk választott témából egy rövid prezentációra, amelyet a projekt önálló részének helyszínén kell majd előadniuk.

A projekt harmadik része során a diákoknak a Pannonhalmán tanultakat egy másik bencés apátságban kell alkalmazniuk. A bencés hagyomány különböző részleteiből felkészülve maguk mutatják be diáktársaiknak a Tihanyi vagy a Bakonybéli apátságot.

A projekt negyedik része, a kiértékelés egyrészt a helyszínen, közvetlenül a prezentációk után történik, másrészt a vezető tanárok utólag is értékelhetik a teljesítményt. A kiértékelés a tartalmi minősítés mellett arra is irányul, hogy a diákok előadásmódja is fejlődjék.

Az első ilyen bevezető projekt 2010-ben volt, az alábbiak ezt az első alkalmat ismertetik, akár mintát is adva a következőkhöz:

A projektben részt vevő tanárok: Juhász-Laczik Albin (of., történelem), Hortobágyi Cirill (földrajz, biológia), Komálovics Zoltán (magyar), Dejcsics Konrád (hittan), Szita Bánk (hittan), Rábai László (matematika), Kiss Zsolt (ének), Csordás Zoltán (rajz)

augusztus 26. Tanári megbeszélés
augusztus 28. Bevezető vetélkedő az apátság és a diákotthon életével kapcsolatos feladatokkal.
augusztus 30. Tanítás kezdete, a projekt felkészítő szakasza indul a részt vevő tanárok tárgyaiból
szeptember 3. Tájékozódási verseny a Főapátság területén
szeptember 4. Látogatás és vezetés a Barokk Ebédlőben, közös Vesperás a szerzetesekkel
szeptember 6. Látogatás és vezetés a Pannonhalmi Főkönyvtárban
szeptember 18. A prezentációra való jelentkezés határideje
szeptember 21. Az útvonalterv és a menetrend-összeállítás leadásának határideje (matematika)
szept. 21-23 Kirándulás Veszprém – Alsóörs – Tihany irányban; szállás az alsóörsi bencés házban;
vonattal Alsóörs-Aszófő, Kövesdi templomrom, Apáti templom, Külső tó,
Apátság (kápolna, kerengő), Apátsági templom, sekrestye, altemplom, IV. Károly-szoba, kiállítás,
hajóval: Füred, bencés emlékek: Kossuth forrás, szívkórház, Kerek templom, vonattal Alsóörs
Tanári kiértékelés
október 2. A honlap készítés határideje, projektzárás

Témák

Földrajz

 • A Tihanyi félsziget éghajlata
 • A Balaton vízrajza
 • Tihany megközelítése
 • A félsziget geológiája
 • Vulkáni emlékek

Biológia

 • Kis tihanyi őslénytan
 • Tihany élővilága

Magyar nyelv és irodalom

 • A tihanyi alapítólevél

Történelem

 • I. András
 • A félsziget az Árpád-korban (Kövesd, Apáti)
 • Lécs Ágoston és a török utáni visszarendezés
 • Vajda Sámuel
 • IV. Károly
 • Tihany és a kommunista diktatúra kiépülése

Hittan

 • A tihanyi szerzetesközösség
 • Szerzetesi napirend
 • A mellékoltárok és a szentkultusz

Művészettörténet

 • A tihanyi apátsági templom
 • A tihanyi templom oltárai
 • A tihanyi altemplom